Բակտերիոցիդ լամպեր, իոնիզատորներ, օդը խոնավեցնող սարքեր, կապույտ լամպեր