Էլեկտրոֆորեզի, մագնիսաթերապիայի սարքեր, միոստիմուլատորներ